Patsientide sümptomite jälgimise süsteemid lühendavad ravijärjekordi

Aleksander Laane
, ajakirjanik
Copy
Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Digitaalsed süsteemid, kus patsiendid saavad oma haiguse sümptomeid küsimustike abil kirjeldada ja arstidele edastada, pakuvad lahendust ambulatoorsete ravijärjekordade vähendamiseks. Mis tähendab seda, et arstiabi on paremini kättesaadav.

Birminghami ülikooli (CPROR) teadlaste juhitud uuringus vaadeldi rahvusvahelisi näiteid elektrooniliste (ePRO) süsteemide kasutamisest ravi määramisel.

ePROd võimaldavad patsientidel täita küsimustikke kodus või mistahes kohas – kasvõi kohvikus, kui tervis lubab. Tulemused jõuavad vahendamata kujul pea reaalajas arstini, et neid saaks kasutada raviotsuste tegemisel. Ehk siis arst saab patsiendil n-ö silma peal hoida. Analüüsiti erinevaid uuringuid, kus patsientideks olid erinevate haigustega inimesed – sealhulgas epilepsia, uneapnoe, I tüübi diabeet, vähk, reumatoidartriit ja HIV.

Taanis kasutas ePRO-süsteemi Ambuflex enam kui 40 000 patsienti, kellel on mitmesugused kroonilised haigused. Selle kasutamine tõi kaasa ambulatoorsete vastuvõttude tunduva vähenemise. Epilepsiakliinikutes vähendas süsteem ambulatoorsete vastuvõttude arvu kuni 48 protsenti.

Uuringu juhtautor dr Lee Aiyegbusi ütles, et ePRO süsteeme kasutatakse iga patsiendi jaoks oma raviskeemi kujundamiseks ning ka selleks, et hinnata ravi meditsiinilist tõhusust, kulutõhusust ja talutavust patsiendi vaatenurgast. Kliinikud on nüüd huvitatud sellest, et süsteemi kasutamine muutuks tavapäraseks praktikaks.

Veel pandi mitmest analüüsitud uuringust tähele, et sellist süsteemi kasutavad patsiendid võtavad oma väljakirjutatud ravimeid järjekindlamalt ja jälgivad ka teisi arsti nõuandeid paremini. Süsteem võimaldab kiiremini abi vajaval patsiendil õigel ajal arsti juurde jõuda ning väldib patsiendi liigset pingutust ja ajakulu siis, kui piisab ka telefoni- või videokonsultatsioonist või õendusabist.

Patsiendid kinnitasid, et ePRO süsteemi kasutamine aitas neil hoida tähelepanu all oma üldtervist, rääkida terviseprobleemidest ja teemadest, mida muidu poleks kõneks võetud; arutada ka tundlikke teemasid; otsustada ise, millest rääkida ja tunda, et nad kontrollivad oma ravi varasemaga võrreldes rohkem.

Ülevaade annab tõendeid, mis toetavad ePRO süsteemide rakendamist ambulatoorses ravis, sealhulgas ambulatoorsete vastuvõttude märkimisväärset vähendamist, ilma et see kahjustaks patsiendi tulemusi või rahulolu hooldusega.

Dr Aiyegbusi ütles: «Ambulatoorse ravi ePROd võivad hõlbustada ravi kohandamist patsiendi vajadustega. Stabiilseid patsiente saab ePROde abil kaugjälgida, vältides sellega tarbetuid kontrolle ambulatoorsetes kliinikutes ja sellega kaasnevaid kulusid ilma ravikvaliteeti langetamata.» Nappide tervishoiuressursside tõhus kasutamine võib vabastada ambulatoorsed vastuvõtud patsientidele, kellel on tõsisemad haigusnähud. 

On oluline aru saada, et osa patsientidest, eriti eakad, võivad eelistada näost näkku kohtumisi või telefoni teel antavaid konsultatsioone, olenemata nende tervislikust seisundist. ePROde kasutamine võib neile tekitada muret või vastumeelsust. Siin on kaks võimalust – kas patsienti aidatakse individuaalse koolitusega, et ta süsteemiga rahulikult hakkama saaks, või jätkatakse nendega endisel viisil.

Seepärast on ülioluline, et ePROde kasutamine ambulatoorses ravis oleks hoolikalt läbi mõeldud, kavandatud ja rakendatud, et osa patsientidest ei satuks veelgi ebasoodsamasse olukorda, kui nad «arvutiasjades» kodus pole.

Teadlased jõudsid analüüsis järeldusele, et ePROde kasutamine ambulatoorses ravis võimaldab tekitada paremini-asjalikumalt reageerivamat tervishoiusüsteemi, vähendada nõudlust kliinikus toimuvate vastuvõttude järele, lühendada ravile kuluvat aega, parandada ravi tulemusi ja suurendada tervishoiuteenuste osutamise kulutõhusust – see kõik on kasulik patsientidele, nende perekondadele ja tervele ühiskonnale.

Allikad: Journal of the Royal Society of Medicine

Tagasi üles