E, 2.10.2023

Mullu hüvitati inimestele ligi 763 000 töövõimetuslehte

PM Tervis
Facebook
Comments
Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv. Foto: Arvo Meeks/Scanpix

Tervisekassa tasub töötavatele inimestele enda või lapse haigestumise või inimesega juhtunud töövigastuse puhul saamata jäänud tulu eest töövõimetushüvitisi ehk haiguslehe raha.

2022. aastal oldi haigestumise või muul tervislikul põhjusel ajutisel töövõimetusel enim veebruari- ja märtsikuus, mille osakaal võrreldes 2021. aastaga veebruaris kahekordistus ning märtsis kasvas peaaegu kolmandiku võrra. Maakondade vaates oldi töövõimetuslehel enim Harjumaal, Tartumaal ning Ida-Virumaal, kõige vähem kasutati töövimetuslehe võimalusi Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa piirkondades. Üldpildis on haiguslehel olemise koguarv kasvanud märgatavalt – 2022. aastal võeti haiguslehti 578 900 korral, mis on pea 20% võrra rohkem kui möödunud aastal.

Tervisekassa finantsjuht Riho Peek märgib, et kui võrrelda haiguspäevi inimeste põhiselt, on näitajad maakonniti hoopis teised – Ida-Viru maakonnas viibiti isiku kohta 20,85 päeva haiguslehel, Põlvamaal 19,58 päeva ning Valgamaal 18,88 päeva. Haiguslehel viibisid sagedamini 30-39-aastased.

Tervisekassa maksis mullu ajutisi töövõimetushüvitisi 207 miljonit euro eest. Inimestele hüvitati 762 830 töövõimetuslehte ning 7,3 miljonit ajutise töövõimetuse päeva. Kõige rohkem kasutati möödunud aastal haigushüvitist (76%) ning hooldushüvitist (23%).

Haiguspäevade teisest päevast hüvitamine jätkub ka 2023. aastal

Haiguspäevade teisest päevast hüvitamine jätkub ka 2023. aastal ning seda kuni 30. juunini. 2021. aasta algusest kehtima hakanud haigushüvitiste maksmise ajutise korra järgi on esimene haiguspäev töötaja omavastutusel, tööandja maksab hüvitist teisest kuni viienda ning Tervisekassa alates kuuendast haiguspäevast.

Töövõimetushüvitised aeguvad kolme aasta jooksul

Tervisekassa poolt makstavad rahalised hüvitised aeguvad kolme aasta jooksul. «See tähendab, et 2023. aastal saab töövõimetushüvitisi välja maksta veel 2020, 2021 ja 2022. aasta eest,» tuletab meelde Tervisekassa ravikindlustuse osakonna peaspetsialist Tea Matson. «Tervisekassal on 2023. aasta esimese kuu seisuga ootel 9000 inimese töövõimetushüvitise raha, sest puuduvad arvelduskontode numbrid. On oluline kontrollida oma arvelduskonto andmed riigiportaalis,» paneb Matson südamele.

PANE TÄHELE!

Arvelduskonto andmeid saab lisada ja muuta riigiportaalis või saates digitaalselt allkirjastatud kontoandmete muutmise avaldus aadressil info@haigekassa.ee. Posti teel tuleb avaldus saata aadressil Lastekodu 48, Tallinn 10113.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles