Keskkond mõjutab tervist mitmel moel. Ühelt poolt avaldab keskkonnasaaste tervisele otsest toksilist mõju, teiselt poolt mõjub stress, mida tekitab elukeskkond. Niimoodi nendib Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru.

Igal aastal sureb Eestis keskkonnategurite halva mõju tõttu enam kui tuhat inimest rohkem, kui võiks. «Kuni see ei ole null, on meil vaja probleemidega endiselt tegeleda,» ütleb Orru.

Raketina tõusnud kinnisvarahinnad puksivad osa inimesi Tallinna eluasemeturult kõrvale. Kas sel juhul saab end vähemalt lohutada mõttega, et mujal on tervislikum elada? Tallinnas elamine tähendab teie läbi viidud uuringute kohaselt lühemat eluiga.

Kommentaarid
Copy