E, 2.10.2023

Homoseksuaalsetel meestel on võrreldes heterotega üks parem tervisenäitaja

PM Tervis
Facebook
Comments 1
Pilt on illustreeriv
Pilt on illustreeriv Foto: Shutterstock

Rahvastiku kardiovaskulaarse tervise (KVT) hindamiseks on kasutusel mõjutatavate KVT riskitegurite hindamismeetodid, mis hindavad Life’s Simple 7 (LS7) skoori järgi dieedi tervislikkust, regulaarset füüsilist aktiivsust, suitsetamisharjumust, kehakaalu optimaalsust, veresuhkru, vere lipiididesisalduse ja arteriaalse vererõhu taset.

Life’s Essential 8 skoor (LE8) hindab lisaks eespool loetletud riskiteguritele une tervislikkust. Mõlema hindamismeetodi puhul näitab suurem punktisumma loetletud tegurite soodsamat profiili tervisele, paremat KVTd.

Prantsusmaa 21 linna üle 18 aasta vanuste elanike kohordi uuringul hinnati võrdlevalt KVT näitajaid erineva seksuaalse sättumusega meestel ja naistel. Kaasatud oli 169 434 kardiovaskulaarsete häireteta isikut (53,64 protsenti naisi, keskmine vanus 46 eluaastat). Naistest (kokku 91 000) hindas 93 protsenti end heteroseksuaalseteks, 3,5 protsenti biseksuaalseteks ning 0,61 protsenti lesbideks. Meestest (kokku 78 550) pidas 90 protsenti end heteroseksuaalseteks, 3,5 protsenti biseksuaalseteks ja kolm protsenti geideks.

Lesbidel ja biseksuaalsetel naistel oli heteroseksuaalsete naistega võrreldes LE8 skoor vastavalt 0,95 ja 0,78 punkti väiksem, mis viitab nende ebasoodsamatele KVT näitajatele. Samas naistel, kes olid varem sünnitanud, oli LE8 skoor suurem ja võrreldav heteroseksuaalsete naiste skooriga, sõltumata nende hilisemast seksuaalsest sättumusest. LS7 skoor oli analoogse suundumusega.

Seevastu geidel ja biseksuaalsetel meestel oli LE8 skoor heteroseksuaalsete meestega võrreldes vastavalt 2,72 ja 0,83 punkti suurem, mis viitab homoseksuaalsete kalduvustega meeste paremale KVT-le. LS7 skoori näitajad olid sama suundumusega.

Seksuaalse sättumuse ja KVT näitajate erinevuse põhjused ja seosed ei ole selged. Ilmselt on olulised nii psühholoogilised, sotsiaalsed kui ka bioloogilised tegurid, kirjutab Eesti arst

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles