P, 3.12.2023

Puukide seirega hakkab tegelema terviseamet

PM Tervis
Facebook
Comments
Puugid.
Puugid. Foto: Pm

Oktoobrist alates kuulub puukide ja nende levitatavate haiguste seire terviseameti pädevusse. Valdkonna liikumine terviseametisse toetab tervikliku nakkushaiguste seire kompetentsi koondumist terviseametisse, kus jätkub puukide vahendusel ülekantavate haiguste ning muude zoonooside tõhusa seire arendamine.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teadlaste tehtud uuringud on aastate jooksul andnud väärtuslikku infot kahe inimese tervise seisukohast olulise puugiliigi – võsapuugi ja laanepuugi – esinemise, levikualade ja kõrgaktiivsuse hooaegade kohta Eestis. Samuti oleme saanud põhjaliku ülevaate puukidega ülekantavatest haigustekitajatest Eesti puukide populatsioonis – kuivõrd need on levinud ja millised muutused on aja jooksul toimunud nii puukide kui ka haigustekitajate levimuses.

Näiteks puukborrelioosi põhjustajate levimus puukides on viimase 15 aasta jooksul kasvanud keskmiselt kolm korda. Teadaolevatest puukentsefaliidiviirustest esineb Eestis kindlalt kahte, Lääne ja Siberi alamtüüpi, millest viimast seostatakse raskema kulgemise ja pikaajaliste tüsistustega ning erinevalt teistest riikidest kannavad seda viirust Eestis mõlemad puugiliigid.

TAI puugiuuringutest selgus, et Eestis on laialt levinud ka muid puukidega ülekantavate haiguste tekitajaid, mille põhjustatud haigused ei kuulu praegu eluohtlike ega teatatavate haiguste hulka Euroopas ega Eestis, kuid mille haigusjuhud esinevad ka põhjanaabrite juures ning mujal. Viimaste hulka kuuluvad näiteks inimese anaplasmoosi põhjustaja, mille esinemissagedus puukides on riigis väga erinev, kuid võib ulatuda 62 protsendini isegi linnarohealade tingimustes. Kiirelt tekkivaid korduvaid palavikke ning neuroloogilisi ilminguid põhjustav Borrelia miyamotoi bakteri esinemist on Eestis esimest korda TAI puugiuuringud tuvastanud aastal 2013. Tänavu on seda leitud puukides kogu Eestis, Läänemaal võib levimus ulatuda 20 protsendini, sealhulgas linna rohealade tingimustes. Ka neid inimeste tervist ohustavaid haigustekitajaid Rickettsia liike – Neoehrlichia mikurensis, Babesia – on Eesti puukide populatsioonis leitud esinemas kasvava levimusega.

Kõikide uuringute tulemusena saadud teavet Eesti puukides avastatud erinevat liiki haigustekitajate tüvede kohta on deponeeritud üldkasutatavas geenipangas. Samuti on neid kasutatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) andmestiku ja kaartide loomisel.

Teadmised ja kogemused on võimaldanud jagada teaduspõhiseid andmeid kogu elanikkonnale. Veebileht puugiinfo.ee on kasulik infoallikas, kuhu on koondatud lihtsas ja arusaadavas keeles kõik teadlaste kogutud teadmised Eestis elutsevate puukide ja puugiohu kohta. Veebilehel asub ka interaktiivne puugikaart, mis näitab reaalajas, kui suur on puugioht Eesti erinevates paikades. Puugikaardi täiendamisele on iga inimene saanud ise kaasa aidata, märkides oma leitud puugi ka kaardile. Igal aastal on puukide kõrghooajal kaardile lisandunud ligi 9000 uut puugileidu.

Teadustööks sisendi saamiseks kaasas TAI 2020. aastal kampaaniaga «Pane puuk posti» puugihammustuste kaardistamiseks ja puukide kogumiseks kogu elanikkonda. Sel viisil tehti Eestis uudsel viisil kaasavat teadust, et inimeste abiga saada parem ülevaade puugiohtlikest piirkondadest ja puukidega levivatest haigustest. Kampaania raames registreeriti puugikaardi andmebaasi üle 20 000 puugi leiukoha ja puugipanka saadeti uurimiseks üle 6000 puugi. Tänu inimeste panusele oli võimalik koguda lühikese aja jooksul andmeid kogu Eestis ning esimest korda saada võrreldav ülevaade kõikide piirkondade puukide kohta. Puuke uuriti kuue erineva haigustekitaja suhtes. Kõige levinumaks haigustekitajaks Eestis osutusid puukrikketsioosi tekitajad Rickettsia perekonnast, mida tuvastati 35 protsendil uuritud puukidel. Puukborrelioosi tekitajaid Borrelia burgdorferi leiti 28 protsendil uuritud puukidel.

Viimase puugiuuringu viisid TAI nakkushaiguste uuringute osakonna teadurid läbi käesoleval aastal, kui uuriti Eesti linnapuuke 47 linna rohealadel. Kokku uuriti puukide suhtes üle 56 450 ruutmeetri rohealasid, kust koguti 2830 puuki. Puukide arvukus kõigi avalike rohealade 100 ruutmeetri kohta varieerus nullist kuni 27ni, kuid enamikus kohtades jäi puukide arvukus siiski alla viie puugi 100 ruutmeetri kohta. Kõige rohkem puuke linnakeskkonnas võib leida hooldamata ja niitmata rohealadelt. Seal, kus rohi on tihedalt ja madalalt niidetud, on puuke vähem või ei leidu üldse. Linnatingimustes elutsevatel puukidel tuvastati samu haigustekitajaid, mida on varem leitud Eesti looduslikes tingimustes elavatel puukidel.

Puukide uurimise alguseks Eestis loetakse 1975. aastat, mil ilmus artikkel «Lülijalgsete vahendusel siirutavad viirused Eestis». Andmed on kasulikud mitte ainult teadlastele, vaid kõigile, kes hoolivad oma heaolust, soovivad looduses muretult liikuda ja teada, kuidas puukidega ülekantavatesse nakkustesse haigestumist ennetada.

Vaata ja kuula ka ülevaatlikku TAI kokkuvõtet puukide teemal vestlusringi vormis.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles