Kohalikud omavalitsused tegutsevad rahvatervise huvides üha süsteemsemalt

PM Tervis
Copy
Kõige sobivamad spordialad on kardioloog Margus Viigimaa sõnul kõndimine, sörkjooks, rulluisutamine, kepikõnd, ujumine ja rattasõit.
Kõige sobivamad spordialad on kardioloog Margus Viigimaa sõnul kõndimine, sörkjooks, rulluisutamine, kepikõnd, ujumine ja rattasõit. Foto: Shutterstock

Tervise arengu instituudi (TAI) hinnangul paistab kohalike omavalitsuste tegevuses rahvatervishoiu valdkonnas üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist.

2023. aasta sügisel tegi Tervise arengu instituut (TAI) Eesti kohalike omavalitsuste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervishoiu ning turvalisuse valdkondade juhtimise ja arendamise seisu.

Kohalikel omavalitsustel on oluline roll elanike tervise edendamisel ning turvalisuse tagamine. Selleks, et nendes valdkondades toimuks järjepidev areng, on oluline, et otsuseid tehtaks parimale olemasolevale teadmisele tuginedes, KOV-is oleks olemas piisav valdkondi tundev tööjõud ning olemas oleks ka juhtide toetus. Selgus, et üle 70 protsendi juhtidest ja spetsialistidest usub, et kohalikul omavalitsusel (KOV) on paikkonnas rahvatervishoiu kujundamises keskne roll, kuid rahaliselt endale nii suurt koormust võtta ei suudeta – peamise takistava tegurina (66 protsenti juhtidest) valdkonna arendamisel peetakse just finantsvahendite nappust.

Aastatel 2021–2022 KOVis päevakorral olnud teemadest tegeleti kõige sagedamini inimeste liikumisharrastuse, vaimse tervise ning tervishoiu- ja/või sotsiaalteenuste arendamisega. Ajas on vähenenud teavitustegevuste osakaal ning tõusnud pikaajalisemate ennetus- ja edendustegevuste elluviimine. Ühtlasi on infoallikate ning ennetustegevuste ja teenuste valikul tunnetuslike ja kogemuslike aspektide kõrval muutunud samaväärselt oluliseks paikkonnapõhised andmed ning tegevuste mõju hindavad uuringud. Kuigi kohalike ekspertide kogemused ja sihtrühma arvamused on olulised, siis otsusetegemist peavad toetama ka faktid ja tõendus.

TAI paikkondade tervisedendamise valdkonna juht Triinu Purru nentis: «Äärmiselt hea meel on näha, et omavalitsuste rahvatervishoiu valdkonna tegevustest paistab üha enam välja süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist. Inimeste käitumise muutmiseks ainult teavitustegevustest ei piisa – seda enam on rõõmustav, et üha rohkem omavalitsusi ja nende allasutusi on leidnud ja suutnud säilitada ka majanduslikult keerulisel ajal eelarvevahendeid pikaajalisemate ja tõendatuse tasemega ennetustegevuste elluviimiseks. Ilma ilustamata – pikk tee on veel minna, et universaalsed ennetustegevused nagu näiteks koolipõhine ennetusprogramm VEPA, kiusuennetusprogramm KiVA, Vaikuseminutid, vanemlusprogramm Imelised aastad või Gordoni perekool oleksid kõigile sihtrühma esindajatele kättesaadavad. Nii ministeeriumid oma allasutustega kui ka kohalik tasand on teinud viimastel aastatel selle nimel olulisi pingutusi, mis on kandnud vilja.»

Märgatavalt oli paranenud juhtide teadlikkus «Tervis igas poliitikast» põhimõttest ning selle rakendamine. Tervis igas poliitikas põhimõte rõhutab, et mitmed tervist oluliselt mõjutavad tegurid (näiteks haridus, sotsiaal, majandus, keskkond) tulevad tervisesektorist väljastpoolt, mistõttu on vaja kõikide poliitikavaldkondade kujundamisel ja elluviimisel arvestada selle mõju tervisele. 31 protsenti juhtidest ja 30 protsenti spetsialistidest vastas, et tema KOVis rakendatakse põhimõtet «Tervis igas poliitikas». 2020. aastal olid vastavad näitajaid vaid kaheksa ja kuus protsenti.

Veidi üle poolte juhtidest (54 protsenti) pidas ennast elanike tervise ja turvalisuse edendamisel eestkõnelejaks ning see on võrreldes 2020. aasta uuringuga natukene vähenenud. Enimlevinud takistusena eestkõneleja rolli võtmisel nimetati ajaressursi vähesust.

Omavalitsuste tasandil tervise- ja heaoluprofiili (THP) koostamine ja uuendamine on haldusreformi järel olnud pigem väheaktiivne – 42 pritsenti vastanud spetsialistidest tõi välja, et neil on vähemalt korra see koostatud ja/või ka uuendatud. 15 protsenti märkis, et neil on see plaanis lähiajal. Teisalt toodi korduvalt välja, et maakondades liigutakse üha enam sisult kvaliteetsemate ning tugeva kaasamisprotsessi käigus loodud maakonna tervise- ja heaoluprofiilide suunas, mis hõlmavad ka omavalitsuste vaadet.

«Üleriigiliste kärpeplaanide valguses on erakordselt oluline silmas pidada, et ennetustöö saavutab oma mõju, kui seda on võimalik ellu viia pikaajaliselt ja järjepidevalt. Kõige efektiivsem ja kulutõhusam on universaalne ennetus, mis aitab tulevikus olulisel määral raha säästa. Ma väga loodan, et rasketes oludes suudavad nii riigi kui kohaliku tasandi otsustajad hoida kainet mõistust ja pikaajalist vaadet ning säilitada eelarvevahendid neile ennetustegevustele, mille osas on positiivne mõju kinnitust leidnud,» sõnas Purru.

Uuring viidi ellu Norra toetusest 2014.–2021. aastal rahastatud projekti «Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes» toel. Uuringut korrati rahastusperioodi lõpus, see tähendab 2023. aasta teisel poolaastal.

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade rahvatervishoiu ja turvalisuse valdkonna olukorrast omavalitsustes.

Uuringu raport on leitav siit.

Uuringu lühikokkuvõte on leitav siit.

Tagasi üles