Selgus, kuidas saab tõhusalt alkoholitarbimist vähendada

PM Tervis
Copy
Enda keha toimimist paremini tundma õppides on hõlpsam alkoholist hoiduda.
Enda keha toimimist paremini tundma õppides on hõlpsam alkoholist hoiduda. Foto: Shutterstock

Tsukuba ülikooli teadlaste uuringus selgus, et isikustatud juhendamine vähendas oluliselt harjumuspäraselt alkoholiga liialdavate noorte täiskasvanute alkoholitarbimist. Juhendamine põhines individuaalsel geneetilisel teabel, mis oli seotud alkoholi metabolismiga.

Liigne alkoholitarbimine on jätkuvalt globaalne probleem ja selle vähendamine on lisatud ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidesse. 2024. aasta veebruaris andis Jaapani tervise-, töö- ja heaoluministeerium välja «Terviseteadliku joomise juhised», mis rõhutavad geneetiliste erinevuste mõistmise tähtsust alkoholi lagundavate ensüümide puhul.

Juhised toovad esile olulised individuaalsed erinevused alkoholi lagundamise võimes, mis tulenevad peamiselt geneetilistest erinevustest ja mida tuleks alkoholi tarbimisel arvestada. Siiski on piiratud hulk uuringuid selle kohta, kuidas teadlikkus oma alkoholi lagundamise ensüümide tugevusest mõjutab alkoholi tarbimist.

Ajakirjas BMC Medicine avaldatud uuringus jagati 196 täiskasvanut vanuses 20–30, kes tarbisid liigselt alkoholi, juhuslikult kahte rühma: sekkumisrühm ja kontrollrühm.

Sekkumisrühma juhendati ühe sessiooni vältel, kuidas vähendada alkoholitarbimist, mis põhines nende individuaalsel geneetilisel teabel, samal ajal kui kontrollrühmale anti alkoholi kohta brošüür.

Mõõdetud alkoholi metabolismiga seotud geenid olid tüüp-1B alkoholdehüdrogenaas ja tüüp-2 aldehüüddehüdrogenaas.

Uuringus täheldati märkimisväärseid muutusi alkoholi tarbimises ja täiskasvanute alkoholitarbimise harjumuste sõeluuringu testi (AUDIT-C) tulemustes. Mida kõrgem on AUDIT-C skoor, seda tõenäolisemalt mõjutab joomine tervist ja ohutust. Sekkumisrühm tarbis oluliselt vähem alkoholi ja inimestel olid ka märkimisväärselt madalamad AUDIT-C tulemused võrreldes kontrollrühmaga kolm kuud pärast programmi algust.

Kuigi sekkumisrühm tarbis kontrollrühmast vähem alkoholi ka kuus kuud pärast programmi algust, ei olnud erinevus kahe rühma vahel enam nii suur. Kuid AUDIT-C tulemused sekkumisrühmas jätkasid oluliselt vähenemist.

Need tulemused viitavad sellele, et alkoholi tarbimise vähendamise juhendamine, mis rõhutab individuaalsust ja sisaldab isikupärastatud teavet alkoholi metabolismiga seotud geenide kohta, on kasulik lähenemisviis liigse alkoholitarbimise vähendamiseks.

Alkoholitarbijate hulgas võib olla vajalik süvendada teadmisi alkoholi mõjust organismile, et osata hallata alkoholitarbimist ja vähendada alkoholist tingitud terviseohtusid.

Märksõnad

Tagasi üles