Kanepi tarbimisel on psühhoosi tekkerisk suurim nendel inimestel

PM Tervis
Copy
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne. Foto: Shutterstock

Kanepi ja psühhoosi seoseid on uuritud kaua, kuid siiani on olnud keeruline täpselt kindlaks teha, miks ja kui sageli psühhootilised episoodid esinevad. Uue suure analüüsi kohaselt on kanepi tarbimisel psühhoosi tekkimise tõenäosus kõige suurem noortel ja naistel.

Uus analüüs püüab selgust tuua, koondades erinevatest uuringutest andmeid enam kui 200 000 inimese kohta, vahendab Science Alert.

Varasemad uuringud on näidanud, et psühhoos esineb kanepitarvitajate seas 1-70 protsendil juhtudest, kuid uue analüüsi põhjal leiti, et umbes ühel inimesel 200-st (0,5 protsenti) võib esineda kanepit tarvitades psühhootiline episood, mis võib hõlmata hallutsinatsioone, luulusid ja paranoiat.

Uuringu autorid selgitavad, et seni pole keegi sünteesinud ja võrrelnud erinevate populatsioonide tulemusi, et saada ülevaade kanepitarvitamisega seotud psühhoosimäärast.

Varasemad uuringud on viidanud, et skisofreeniaga seotud geenid võivad seletada, miks mõnel kanepitarvitajal tekib psühhoos, samas kui teistel mitte. Samuti on leitud, et tugevatoimeline kanep on muutunud levinumaks ja võib kahekordistada psühhoosiriski noorte täiskasvanute seas.

Uues analüüsis ilmnesid sarnased tulemused. Noored täiskasvanud ja naised, samuti inimesed, kellel on juba vaimse tervise probleemid, nagu bipolaarne häire, on psühhoosist rohkem ohustatud.

Siiski ei näidanud kaks varem psühhoosiga seotud geeni, COMT ja AKT1, selles analüüsis mingit seost, mis annab põhjust neid tulemusi ümber hinnata.

Varasem ja sagedasem kanepitarbimine ei olnud seotud suurema psühhoosiriskiga uues analüüsis, mis keskendus ägedatele psühhootilistele episoodidele. Igapäevane kasutamine võib siiski pikemas perspektiivis suurendada psühhoosi tekkimise riski.

Analüüsis leiti, et ainult vanus (nooremad) ja sugu (naised) olid seotud psühhootiliste episoodidega; haridustase ja sotsiaalmajanduslik staatus ei mänginud rolli.

Tabea Schoeler, geneetik Lausanne'i ülikoolist Šveitsis, ja tema kolleegid valisid analüüsiks 162 kõrgekvaliteedilist uuringut.

Enamik 201 283 uuritavast olid osalenud vaatlusuuringutest, mis hindasid rekreatiivsete kanepitarvitajate kogemusi ja otsisid seoseid demograafiliste, sotsiaalsete ja geneetiliste teguritega.

Umbes 15 protsenti osalejatest osales uuringutes, kus testiti meditsiinilisi kanepitooteid ja dokumenteeriti nende kõrvaltoimeid, samas kui üks protsent osales eksperimentaalsetes uuringutes, kus uuriti THC mõju tervetele vabatahtlikele.

Uurijad kirjutavad, et kolme eraldiseisva tõendusliini olemasolu pakub ainulaadse uurimisvõimaluse, kuna nende tulemusi saab sünteesida, uurida nende kokkulangevust ja lõpuks aidata kaasa tõenduspõhiste kahjude vähendamise algatuste väljatöötamisele.

Kanepiga seotud psühhoosimäärad varieerusid oluliselt erinevat tüüpi uuringute vahel: vaatlusuuringutes ja eksperimentaalsetes uuringutes oli kõrge määr, vastavalt 19 ja 21 protsenti, samas kui meditsiinilise kanepi uuringutes oli psühhoosimäär madalam, umbes kaks protsenti osalejatest.

Uuring näitab, et ägedate psühhoosilaadsete sümptomite risk on pärast kanepiga kokkupuudet olemas, olenemata sellest, kas seda kasutatakse rekreatiivselt, kontrollitud eksperimentides või meditsiinilise tootena.

Märksõnad

Tagasi üles