Tööinspektsioon: mullu sai töötades surma 19 inimest

Tööõnnetus ehitusel.

FOTO: Tairo Lutter / Õhtuleht

Tööinspektsioonis valminud 2011. aasta töökeskkonna ülevaatest selgub, et mullu oli Eestis 19 surmaga lõppenud tööõnnetust, aasta varem oli see arv 17.


Toimumiskoha järgi registreeriti 7 surmaga lõppenud tööõnnetust Harjumaal, 2 Lääne-Virumaal, Põlvamaal ja Tartumaal, ning 1 Ida-Virumaal, Läänemaal, Raplamaal, Saaremaal ja Valgamaal. Üks töötaja sai töö käigus surma ka väljaspool Eestit.

Enim toimus 2011.a surmaga lõppenud tööõnnetusi ehituses (4), kaubanduses, põllumajanduses ja töötleva tööstuse harudest puidutööstuses, keemia- ja metallitootmise valdkonnas (3), samuti avalikus halduses.

Kaks tööõnnetust leidis aset transpordisektoris ning üks halduse ja abitegevuse valdkonnas.

Surmaga lõppenud tööõnnetustest neljas hukkusid töötajad juhtides transpordivahendit, liiklusõnnetusega oli tegemist neist vaid ühel juhul. Kolm tööõnnetust olid aga seotud
vägivallajuhtudega, kus töötajat rünnati, näiteks sõjaolukorras.

Seega ohustatumad ametid olid eelmisel aastal transpordivahendite juhid ning korda tagavad töötajad – politseinik, turvamees, sõjaväelane.

Surmaga lõppenud tööõnnetustest pooltel juhtudel on inspektorid tuvastanud, et õnnetuse on põhjustanud eeskätt tööohutusnõuete eiramine töötaja enda poolt. Samas lisanduvad õnnetuste põhjustena ka töökeskkonna sisekontrolli puudumine ning töötajate puudulik
väljaõpe ja juhendamine.

Erinevad ohutegurid põhjustavad erineva raskusastmega kehavigastusi. Kokkupuude teravate töövahenditega põhjustab sagedamini pigem kergeid kehavigastusi, raskeid kehavigastusi diagnoositakse tihedamini kukkumiste tagajärjel.

Surmaga lõppenud tööõnnetusi on enim põhjustanud erinevate objektide kukkumine kannatanu peale, mille tagajärjel on töötaja millegi vahele jäänud.
 

Populaarne