Tööinspektsioon leidis Grossi poodides 84 rikkumist

Grossi toidupood Tallinnas.

FOTO: Cisse Noormets/Postimees

Tööinspektorid leidsid aprillis Grossi Toidukaupade poode kontrollides 84 rikkumist, mille puhul oli eiratud kas  töötervishoiu ja tööohutuse seadust või töölepingu seadust.

«Grossi poodides leidsime vähem töökeskkonnaalaseid rikkumisi kui möödunud aastal Maxima kauplusi kontrollides. Ometi esineb piisavalt olukordi, kus töötajal on oht ennast vigastada või haigestuda,» rääkis tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialist Silja Soon.

Muuhulgas tuvastati ohtlik olukord, kus juurvilja sügavkülmaruumi uksesulgur oli rikkis ega olnud seestpoolt avatav, mistõttu ruumi sisenenud töötaja võib jääda lõksu ja külmuda. Ühes poes oli vorstileti ahju ette asetatud plastmasskast, mida kasutati nii seismiseks (redeli asemel) kui ka toidu asetamiseks – mis ei ole hügieeniline, ohutu ega ergonoomiline.

Sagedasemate töökeskkonnaalaste puuduste seas oli vähe valgustust töökohtadel korral, sisekliimale esitatud nõuete rikkumised nii tuuletõmbuse kui ka puuduliku õhuvahetuse osas, riskianalüüsi puudused – mõned ohutegurid olid kas hindamata või alahinnatud ning kukkumisohtlikud olukorrad.

Rikkumiste kõrvaldamiseks tegid tööinspektorid ettekirjutusi, mille täitmise keskmine tähtaeg on 1,5 kuud. Rohkem aega anti üksikute töömahukate tööde teostamiseks, näiteks ventilatsiooni parandamisel. Sunniraha hoiatust rakendasid tööinspektorid neljal korral.

Rikuti puhkeajanõudeid

«Võrreldes Maxima kaupluste kontrollimise tulemustega on Grossi Toidukaupades märgatavalt parem töösuhete olukord. Samas leidsime siiski olulisi puhkeaja nõuete rikkumisi,» ütles Tööinspektsiooni peajurist Meeli Miidla-Vanatalu.

Neljas külastatud kaupluses avastati, et töötajatel oli kahe tööpäeva vaheline järjestikune puhkeaeg lühem kui seadusega minimaalselt nõutav 11 tundi.

Tööinspektorid külastasid Tallinnas ning Lääne- ja Ida-Virumaal kokku 18 Grossi poodi ning samuti firma peakontorit, teatas tööinspektsioon. Kontrolliti eelkõige neid kauplusi, mida tööinspektorid ei olnud viimastel aastatel külastanud.

Grossi poodide kontrollimine on järg tööinspektsiooni poolt möödunud aasta oktoobris kampaania korras läbi viidud erakorralisele kontrollile Maxima kauplustes, kus avastati 181 erinevat rikkumist, peamiselt töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Seega otsustas tööinspektsioon kontrollida, kas sarnaseid puudusi esineb ka teistes kauplusekettides. Sügisel kavatseb inspektsioon viia läbi samalaadse kontrolli ka kolmandas kauplusteketis.