Medicine Estonia toetab meditsiiniteenuste eksporti

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

FOTO: Mihkel Maripuu

Medicine Estonia projekti eestvedaja ja juhatuse liikme Raul Niine sõnul on tegu teenusmajanduse koja algatusega, mille eesmärgiks tervishoiusüsteemi konkurentsivõime tõstmine.


«Väga oluline on tuua meie tervishoiusüsteemi läbi teenuste ekspordi lisaraha, et arstid püsiks Eestis ning Eesti patsiendile oleks tagatud kvaliteetne arstiabi. Esmakordselt tehakse seda haiglate ja kliinikute ühise koostööprojekti raames,» ütles Niin.

Ta lisas, et esmaste välisturgudena nähakse Soomet ja Loode-Venemaad ning kindlasti annab projektile lisahoogu 2013. aasta oktoobris käivituv patsientide vaba liikumine Euroopa Liidus. Projektis osalemine annab teenuseosutajale võimaluse arendada oma ekspordivõimekust ning tutvustada oma ekspordile sobivaid teenuseid sihtturgudel.

«Arvestades Eesti raviteenuste head kvaliteeti ning kaasaegset taristut on meie tervishoiuteenuste ekspordil kasvuruumi. Edukas eksport hoiab arstid kodus ja tõstab nende mainet veelgi,» ütles projekti üks osalistest Mihkel Mardna.

Medicine Estonia tegevuste eelarve on kokku 630 000 eurot. Projekti toetab EAS klastrite programmi raames 70 protsendi ulatuses. «Klastrisse koondumine on märk sellest, et erinevate valdkondade esindajad ehk ettevõtjad, teadusasutused ja teised organisatsoonid on tunnetanud vajadust koostöö järele, selleks et tõsta meditsiinivaldkonna ettevõtete konkurentsivõimet,» lausus EASi klastrite arendamise programmi koordinaator Tiiu Evert.

Medicine Estonia osalised näevad praeguste meditsiiniteenuste ekspordi peamiste probleemidena omavahelist koordineerimata tegevust, teenuseosutajate väheseid teadmisi sihtturgudest ja potentsiaalsete patsientide madalat teadlikkust Eesti teenuseosutajate võimalustest.

Medicine Estonia juhatusse valiti Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik, Dr Niine Nahakliiniku juht Raul Niin, Ortopeedia Arstid juht Ardo Reinsalu, Quattromed HTI Laborid juht Erki Mölder, Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse liige Astrid Priimägi, Kliinik 32 juhataja Brit Pensa ning ASi Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarja Mändmaa.

Projektil on kokku 20 liiget, lisaks teenusmajanduse kojale tervishoiuteenuse osutajad, teadus- ja haridusasutused, tervishoiuvaldkonna teised klastrid ja partnerid avalikust sektorist.

Medicine Estonia liikmed:

 • Põhja-Eesti regionaalhaigla
 • Ida-Tallinna keskhaigla
 • Lääne-Tallinna keskhaigla
 • Ortopeedia Arstid
 • Taastava Kirurgia Kliinik
 • Kliinik32
 • Dr Niine Nahakliinik
 • Quattromed HTI Laborid
 • Keila Taastusravikeskus
 • Fertilitas
 • Almeda Kliinikud
 • MMG Taastusravi
 • Arstlik Perenõuandla
 • Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskus
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Rakuravi MTÜ
 • Terviseturismi Ühendus MTÜ
 • Spordimeditsiini SA
 • Tervisetehnoloogia klaster