Miks ei tööta digiretsept ikka veel täies mahus?

Digiretsept röövib põnevuse.

FOTO: Urmas Nemvalts

Riigikontroll kritiseeris soodusravimite kättesaadavust käsitlevas auditis riigi tegematajätmisi, tuues muuhulgas välja, et digiretsept, mis võimaldaks kontrollida arstide korrektsust retseptide väljakirjutamisel, ei tööta ikka veel täielikult. Nii ei ole siiani tööle hakanud digiretsepti järelevalvemoodul.

Sotsiaalministeeriumi e-tervise osakonna juhataja Pille Kink selgitas Postimehele, et praegu on panustatud eelkõige soodusravimite retseptide menetlemise tõrgeteta toimimisse. «Samas oleme paralleelselt tähelepanu pööranud ka müügiloata ravimite retseptide ja meditsiiniseadmete kaartidele. 2012. aasta lõpus realiseerub meditsiiniseadmete osa ja 2013. jooksul müügiloata ravimite retseptide menetlemine.»

Kink leidis, et järelevalvet retseptide väljakirjutamise üle on võimalik teha retseptikeskuse andmete põhjal ka ilma spetsiaalse moodulita, saades andmed haigekassalt. «Hetkel testitakse aruandluse arendusi, mis muuhulgas annavad võimaluse ka terviseametil ja ravimiametil mugavamalt järelevalvet teha,» lisas ta.

Samas kommenteeris riigikontrolli auditit ka terviseameti peadirektor Tiiu Aro, kes pidas järelevalve tegemiseks digiretsepti järelevalvemooduli valmimist just hädavajalikuks.

Riigikontroll tõi ravimite hüvitamist puudutavas auditis välja, et suur osa arste ei kirjuta ikka veel retsepte välja toimeainepõhiselt, ehkki see kohustus on neil juba seitse aastat. Retseptide väljakirjutamist peaksid kontrollima haigekassa ja terviseamet, kuid viimane pole seda teinud.

Riigikontrolli auditi kriitikale vastas ka haigekassa juhatuse esimeest asendav juhatuse liige, kes kinnitas, et digiretsepti järelevalvemoodul on sel aastal oluliselt arenenud. «Moodul on testimisfaasis ja hetkel on lõplik valmimine 2012. aastal realistlik. Samas märgime, et kõnealuse tehnilise lahenduse puudumine ei takista partnerasutuste teostatavat järelvalvet, vaid aitaks seda muuta senisest fokuseeritumaks (kontrollitavate apteekide täpsem eelselektsioon retseptiandmete eelanalüüsi abil vms) ning efektiivsemaks,» märkis haigekassa.