Kõik pole veel e-tervisetõendiga harjunud

Tervisetõendit on vaja juhilubade saamiseks.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Aasta alguse seisuga on esitatud 4239 e-tervisetõendit ning 3124 tervisedeklaratsiooni. Seega on 1115 ehk 26 protsenti tervisedeklaratsioonidest täidetud veel paberil. 

Alates juulist 2014 on võimalik mootorsõiduki juhtimisõiguse omamiseks või väikelaeva juhtimiseks vajalik tervisetõend esitada digitaalselt. Selle aasta aprillist tuleb tervisetõend esitada vaid digitaalselt.

Tervisetõend on dokument, millega tõendatakse taotleja tervislik seisund ning selle väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil. Tervisetõend on aluseks juhilubade saamiseks.

Tervisedeklaratsioon on info, mille tervisetõendi taotleja küsimustiku alusel enda terviseseisundi kohta esitatab. Deklaratsioon täidetakse elektroonselt patsiendiportaalis digilugu.ee. Tervisedeklaratsioon on kohustuslik eeldus tervisetõendite saamisel.