Uuring: tallinlased on kiirabi tööga väga rahul

Kiirabi. FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna kiirabi viis 1. detsembrist 2016 kuni 14. jaanuarini 2017 patsientide seas läbi rahulolu-uuringu, milles 95,6 protsenti vastanutest andis Tallinna kiirabi tegevusele positiivse hinnangu.

11 aasta järel kolmanda rahulolu-uuringu eesmärk oli hinnata, missuguse hinnangu annavad Tallinna kiirabi teenusele seda 2016. aastal kasutanud patsiendid. Varem on rahulolu-uuringud tehtud 2005. ja 2008. aastal.  

Sel korral vastas küsitlusele 180 inimest. Uuringus osalejad täitsid ankeedi paberkandjal või veebikeskkonnas. Küsimustikku oli võimalik täita nii eesti kui ka vene keeles. Palve saadeti inimestele, kes olid Tallinna kiirabi abi vajanud 2016. aastal. 22 valikvastusega küsimusele vastanute seas oli kõige enam 61–75.aastaseid inimesi, keda oli 67 ehk 37,4 protsenti.

Peaaegu kõik (95,6 protsenti) küsitluses osalenud andsid Tallinna kiirabi tegevusele positiivse hinnangu. Ka eelmistes uuringutes 2005. (87,1 protsenti) ja 2008. aastal (88,1 protsenti) on enamus vastajatest hinnanud Tallinna kiirabi tegevuse positiivseks. Seekordsest uuringust aga selgus, et võrreldes eelmistega näitas tänavune uuring 8,5 protsenti kõrgemat rahulolu.

Suurem osa vastajatest, 85,6 protsenti, leidis, et kiirabi tehtud läbivaatus oli kas piisavalt põhjalik või pigem piisavalt põhjalik. Haiguse või vigastuse diagnoosimise õigeaegsust ja korrektsust hindasid positiivseks 83,3 protsenti vastajatest.

Vastajatest 83,9 protsenti leidis, et ravivõtteid rakendati professionaalselt. «Jah» valiti 123 ja «pigem jah» 28 korral. Seisund paranes pärast abi andmist 84,9-l protsendil vastanud patsientidest.

Kõige enam tundsid vastanud puudust teabest selle kohta, kuidas lihtsamate terviseprobleemidega ise toime tulla. Selle kohta soovis meediakanalite kaudu rohkem teavet saada koguni 80 protsenti vastanutest.

Uurides, kas transport haiglasse oli vastajate arvates ohutu, vastati «jah» 126-l (75,4 protsenti) ja «pigem jah» 23 (13,8 protsenti) korral. Suurem osa vastajatest (82,7 protsenti) leidsid, et nad hospitaliseeriti sobivasse haiglasse. Üle poole vastanutest  (67,2 protsenti) kinnitas, et nad poleks saanud ise oma terviseprobleemiga haiglasse pöörduda ja vajasid kiirabitöötajate abi.

Tallinna kiirabi on Eesti suurima patsientide arvuga kiirabiettevõte. Möödunud aastal teenindati 96 755 väljakutset, mis teeb uue väljakutse iga viie minuti järel. Tallinna linna, Maardu linna, Viimsi valda ja osaliselt ka teisi Tallinnaga piirnevaid valdu teenindava meditsiiniasutuse koosseisus on kaheksas tugikeskuses ööpäevaringselt töötavat 23 kiirabibrigaadi. Tallinna kiirabis töötab üle 460 töötaja.

Tagasi üles
Back