Teadlase sidemed lihatööstusega seadsid kahtluse alla värske uuringu tulemused

Teadlased soovitavad punase ja töödeldud liha tarbimist vähendada. FOTO: Shutterstock

Värske uuringu tulemustel seati kahtluse alla rahvusvahelised toitumisnõuanded, mille järgi on liigne punase ja töödeldud liha tarbimine tervisele kahjulik. Nüüd aga selgus, et uuringu autor jättis mainimata oma sidemed liha- ja toiduainetööstusega.

Rahvusvahelised toitumisnõuanded, terviseasutused ning arstid soovitavad vähendada punase ja töödeldud liha tarbimist, sest sellel on praeguses mahus laastav mõju keskkonnale ning ka inimeste tervisele. Näiteks on mitmed rahvusvahelised uuringud leidnud seose liigse punase ja töödeldud liha tarbimise, südamehaiguste ja mitme vähi tüübi riski vahel. Nüüd aga korraldas grupp teadlasi eesotsas Kanada teadlase Bradley C. Johnstoniga uuringu, mille tulemuste järgi pole selge, kas punane liha tegelikult tervist kahjustab.

Kriitikud juhivad tähelepanu asjaolule, et 2016. aastal viis Johnston läbi sarnase (ja sama meetodiga) uuringu, mille tulemusel üritati ümber lükata rahvusvahelisi nõuandeid suhkru tarbimise kohta. Avalikkuse ette jõudsid organisatsiooni presidendi ja rahastajate kirjavahetused ning dokumendid, milles kurdeti selle üle, et teadlaste töö võib viia magustatud jookide maksustamiseni ning see mõjutab negatiivselt organisatsiooni ja sponsorite kasumit. Seda uuringut rahastas toiduainetööstus, McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo ja Cargill, mis on üks suurim lihatootja Põhja-Ameerikas. Rahvusvahelised organisatsioonid ning teadlased on korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et korporatsioonid rahastavad kas kaudselt või otseselt mitmeid teadusuuringuid, mis lükkavad ümber nende toodete tarbimist vähendavaid soovitusi.

Johnston väitis intervjuus, et tema varasem suhe toiduainetööstuse ja korporatsioonidega ei mõjutanud tema teadustööd. Ta põhjendas oma sidemete varjamist asjaoluga, et teadlastel on kohustus avalikkust teavitada vaid viimase kolme aasta jooksul esinenud huvide konfliktidest. Uuringu rahastus laekus aastal 2015. ning seetõttu polnud tal seaduslikku kohustust seda 2019. aastal mainida.  

Nii suhkru kui ka punase ja töödeldud liha mõju hindava uuringuga on seotud rahvusvaheline organisatsioon International Life Science Institute, mille rajajaks on endine Coca-Cola omanik ning mis saab rahastust korporatsioonidelt nagu Nestle, Pepsi, McDonald’s ja Coca-Cola. Organisatsioon on olnud seotud ka tubaka- ja alkoholitööstusega. Ekspertide sõnul on muret tekitav, et tervisesoovitusi ning teadustööd lükkavad ümber ebatervislike toodete tarbimisest kasu saavate korporatsioonide rahastatud uuringud. Vastupidiselt Johnstoni ja tema meeskonna väidetele, et nad said ILSI-lt vaid rahalist toetust ning uuringu meetod ning tulemused ei olnud kuidagi organisatsiooniga seotud, selgus teadlaste ja organisatsiooni esindajate vahelisest kirjavahetusest, et organisatsioon kontrollis uuringu tulemusi ning kiitis need heaks.

Eksperdid ja teadlased on kritiseerinud ka uuringu meetodit, mida kasutatakse peamiselt ravimite tõhususe ja ohutuse uurimiseks. Tegemist on randomiseeritud topelt-pimeda meetodiga, millega ei saa teadlaste sõnul adekvaatselt hinnata toitumise mõju tervisele ning krooniliste haiguste riskile. Sama meetodiga saaks kahtluse alla seada ka teadustöö, mis on tõestanud suitsetamise kahjuliku mõju tervisele.

Maailm Vähiuuringute Fond ei aktsepteerinud uuringu tulemusi, osutades samuti puudulikule meetodile ning meelevaldsetele tõlgendustele. Ka Harvardi ja Ameerika Vähiliidu teadlased hindasid uuringu tulemused ebaadekvaatseks ning soovitavad jätkuvalt punase ja töödeldud liha tarbimist vähendada. Grupp arste esitas USA föderaalsele kaubanduskomisjonile uuringu kohta kaebuse, milles heidetakse teadlastele ette avalikkuse eksitamist ning rahva tervise ohtu seadmist. 

Tagasi üles
Back