Mälu töötab kõige paremini just sel kellaajal

Kellaaeg mõjutab seda, kui hästi inimesed midagi mäletavad.

FOTO: Shutterstock

Loomkatsetest selgus, et mälu talletumist ja toimimist mõjutavad geenid ning see, mis kellaajal info talletati.

Tokyo Ülikooli teadlased leidsid hiirte peal korraldatud katse käigus, et geenide aktiivsust reguleeriv valk mõjutab seda, mis kellajal mälu kõige paremini toimib. Sageli on raske teha kindlaks, kas inimene lihtsalt ei mäleta midagi või ei ole sellest varem kuulnud. Teadlased üritavad välja selgitada, miks on vahel raske meenutada tuttava laulu sõnu ja vahel tulevad need iseenesest.

Uuringu käigus korraldati katse, milles lasti hiirtel katse õppimise faasis paar minutit uue esemega tutvuda. Meenutamise faasis jälgisid teadlased seda, kui kaua veetsid hiired uue eseme ümber aega, kui see uuesti nende puuri asetati. Hiired puudutasid endale tuttavaid esemeid märksa vähem kui uusi ning selle põhjal said teadlased kindlaks teha, kas hiired olid eseme meelde jätnud või mitte.

Katses olid nii normaalsed hiired kui ka hiired, kellel puudus valk nimega BMAL1, mis reguleerib seda, millised geenid on aktiivsed ja millised mitte. BMAL1 sisaldus on organismis väiksem vahetult enne ärkamist ning suurem vahetult enne uneaega. Need hiired, kellel BMAL1 valk puudus, olid märksa hajameelsemad nii esemete kui ka teiste hiirte äratundmisel ning see viitab asjaolule, et geenid mõjutavad mälu toimimist. Hiirtele tutvustati uusi esemeid eri aegadel ning asetati tagasi puuri samuti eri aegadel, et näha, kas mingitel kellaegadel toimib mälu paremini.

Hiired, kellele tutvustati uut eset vahetult enne ärkamist ning kes said eseme puuri tagasi vahetult enne uneaega, mäletasid eset väga hästi. Hiired, kellele tutvustati eset samal ajal, kuid asetati see tagasi puuri täpselt 24 tundi pärast tutvustamist ehk vahetult enne ärkamist, eset ei mäletanud.

Katse tulemustest selgus, et see, mis kellaajal uus info õpitakse, mõjutab selle info mällu talletamist. Samuti on päeva hilisemas pooles lihtsam infot meenutada, sest siis on BMAL1 valgu sisaldus suurem.