Kui palju inimesed tegelikult magama peaksid?

Uuest uuringust selgus, kui palju unetunde inimesed tegelikult vajavad.

FOTO: Shutterstock

Uneeksperdid soovitavad teismelistel öösiti magada kuni kümme tundi ja noorematel lastel ning täiskasvanutel seitse-kaheksa tundi. Uuest uuringust on aga selgunud, et unetundide arv ei pruugi olla tegelikult nii oluline.

Teadlased korraldasid rahvusvahelise uuringu, mis kestis 28 aastat ning milles osales 613 inimest. Osalejad jaotati nelja rühma: viis, kuus, seitse ja kaheksa tundi magavad inimesed. Osalejate vaimset võimekust jälgiti mitme aasta vältel – neil tuli läbida mäluharjutusi ja teste, mis mõõtsid reaktsioonikiirust ja info töötlemise kiirust. Samuti uuriti osalejate aju struktuuri ning seda, millised aju piirkonnad toimivad paremini ning kui hästi on eri piirkonnad omavahel ühenduses.

Tulemustest selgus, et 12,7 protsenti inimestest magas regulaarselt kaheksa tundi, 45,4 protsenti seitse tundi, 37,2 protsenti kuus tundi ning 4,7 protsenti viis tundi. Teadlaste üllatuseks ei esinenud eri gruppidel kognitiivses võimekuses olulisi erinevusi. Viis tundi magavate inimeste aju struktuur ning funktsionaalsus oli samaväärne nendega, kes magasid regulaarselt kaheksa tundi.

Teadlased rõhutasid, et uuringus jälgiti une mõju kognitiivsele võimekusele, mitte üleüldisele tervisele, ning ebapiisav uni võib inimestele halvasti mõjuda. Teadlaste hinnangul tuleb tulevikus une mõju hindamisel keskenduda lisaks kestusele ka une kvaliteedile.

Populaarne