Patsiendi tuvastamisega vereülekandel tehti uus eksimus

Doonorveri.

FOTO: EGERT KAMENIK / PM/EMF

Verekäitlejad on tänavu ravimiametit teavitanud vereülekandega seotud probleemidest, seal hulgas vale verekomponendi üle kandmisest.

Tänavu esimesel poolaastal teatati ravimiametile juhtumist, kus verekeskus oli väljastanud vale verekomponendi ning see kanti hiljem ka patsiendile üle, kuna ülekande eelselt ei tuvastatud patsienti nõuetekohaselt, vahendab Virtuaalkliinik. Vereülekanne patsiendil kõrvaltoimet ei tekitanud kuna üle kantud verekomponendi veregrupp oli sama, mis patsiendil. 

Ühtekokku on verekäitlejad saatnud ravimiametile 2019. aasta esimesel poolel 25 ohtliku kõrvalekalde või raske kõrvaltoime juhtumi esmast teatist. Neist 10 juhul teavitati vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raskest kõrvaltoimest või selle kahtlusest, mis olid seotud immunoloogilise hemolüüsi, C-hepatiidi ülekandumise kahtlusega või anafülaksiaga. Immunoloogilise hemolüüsi juhtumid olid seotud teiste allo-antikehade tekkega. C-hepatiidi ülekandumise juhtumi uurimise käigus kontrollis verekeskus tagasivaate protseduuri käigus kõikide ülekantud doosidega seotud doonorite säilitusproove ning leidis, et ükski doonor ei olnud C-hepatiidi viiruse suhtes positiivne. Seega, patsiendi nakatumine ei olnud seotud vereülekandega.

Seitsmel juhul teavitati trombotsüütide kontsentraadi mikrobioloogiliste uuringute positiivsest tulemusest, millest ühel juhul näitas edasisine uurimine, et tegemist oli valepositiivse vastusega. Mikrobioloogiliste uuringute tulemused olid verekomponentide väljastamise hetkel negatiivsed ja patsientidel need juhtumid kõrvaltoimet ei põhjustanud.

Seitse ohujuhtumit oli seotud korduvdoonorite positiivse või määramatu vereanalüüsi tulemusega nakkustekitaja markerite suhtes (HIV, süüfilise tekitaja Treponema pallidum, B- või C-hepatiidi viirus).

Nakkustekitajate suhtes positiivseks või määramatuks osutunud verekomponendid hävitati ja neid ülekandeks ei kasutatud. Vajadusel kontrollisid käitlejad üle ka nende doonorite vähemalt viimase viie aasta vereloovutused, testides säilitusproove. Ühel juhul osutus doonori eelmise loovutuse säilitusproov B-hepatiidi markerite suhtes positiivseks. Käitlejad teavitasid tulemusest neid haiglaid, kellele nad doonoriga seotud komponente olid väljastanud. Patsientidele B-hepatiidi ülekandumist ei tuvastatud.