Kas vägivaldsetel inimestel on väiksemad ajud?

Vägivaldsetel inimestel on teistsugused ajud.

FOTO: Shutterstock

Teadlased leidsid, et varastavatel, valetavatel ja vägivaldselt käituvatel inimestel on keskmisest väiksemad ajud.

Pikaajalises uuringus osales 700 vabatahtlikku, kelle aju struktuuri uuriti magnetresonantstomograafia (MRT) abil. Uuringu lõpuks olid osalejad 45-aastased, kuid nende terviseandmed ja käitumine olid jälgimise all olnud lapsepõlvest saati. Leiti, et neil inimestel, kes olid varasest east valetanud, teisi kiusanud või vägivallatsenud, oli väiksem ajumaht. Teadlased ei ole kindlad, kas selle põhjuseks on kehvem vaimne võimekus, ebatervislik eluviis või kehv vaimne tervis. 

Osalejad jagunesid kolme rühma: harva valetavad, varastavad ja vägivallatsevad inimesed, vaid lapsepõlves valetanud, varastanud ja vägivallatsenud inimesed ja regulaarselt nii lapsepõlves kui täiskasvanueas valetavad, varastavad ja vägivallatsevad inimesed. Leiti, et viimasesse rühma kuulunud 80 osalejal esines aju struktuuris tõsiseid erinevusi. 

Teadlased hoiatavad, et lapsepõlves vägivaldselt ja valelikult käituvad noored kogevad suure tõenäosusega täiskasvanutena vaimse tervise probleeme ning selle ennetamiseks tuleb varakult sekkuda. Vägivaldsemate noorte ajudes tuvastatud erinevuste tõttu võib neil olla raskem arendada häid sotsiaalseid oskuseid ning see võib tuua kaasa keerulisi ja pingelisi suhteid ning olukordi.