Euroopa Komisjon soovib kiirendada juurdepääsu ravimitele

Ravimid.

FOTO: SCANPIX

Selleks et ravimid kiiremini turule jõuaksid, esitas Euroopa Komisjon täna ettepaneku kiirendada ja tõhustada liikmesriikides otsuste tegemist ravimite hindade ja hinnatoetuste kohta. Edaspidi tuleks sellised otsused teha innovatiivsete ravimite puhul reeglina 120 päevaga ja geneeriliste ravimite puhul vaid 30 päevaga praeguse 180 päeva asemel.

Kuna liikmesriikides kiputakse sageli tähtaegadest üle minema, on komisjoni ettepanekus kavandatud ka ranged rakendusmeetmed selleks puhuks, kui otsuseid ei tehta ettenähtud aja jooksul. Uus direktiiv lihtsustab olukorda oluliselt ning ühtlasi tunnistatakse sellega kehtetuks ja asendatakse vana, 1989. aasta direktiiv, mis ei vasta enam liikmesriikide keerukatele ravimite hinna kujundamise ja maksumuse hüvitamise menetlustele.

Pärast seda, kui müügiloa andmise menetluse käigus on uuritud ravimi kvaliteeti, tõhusust ja ohutust, hindab iga liikmesriik läbipaistvuse direktiiviga ettenähtud üldise eeskirja alusel, kas ja mil määral hüvitada ravimi maksumust.

Võrreldes aastaga 1989, mil võeti vastu nn ravimite läbipaistvuse direktiiv, on Euroopa Liidus ravimite suhtes võetavad riiklikud hinnameetmed muutunud keerulisemaks.

Uuringud näitavad, et hinna kujundamise ja maksumuse hüvitamise otsuste venimine on innovatiivsete ravimite korral ulatunud 700 päevani ja geneeriliste ravimite korral 250 päevani.

Populaarne

Tagasi üles