Selle probleemiga inimeste hulgas on kanepi tarbimine üha tõusmas

Kanepi tarvitamine on tõusnud depressioonis inimeste seas.

FOTO: Shutterstock

Kanepi tarbimine on viimase aastakümne jooksul tõusnud nii depressioonis kui tervete inimeste seas, kuid 2017. aastal korraldatud Columbia Ülikooli teadlaste uuringust selgus, et depressioonis inimeste seas on kanepi tarbimine kiiremini tõusmas. 

Uuringus osales 728 691 inimest ning leiti, et viimase aastakümne jooksul on kanepi tarbimine kahekordistunud nii tervete kui ka depressioonis inimeste seas. Uuringust selgus, et depressioonis inimesed peavad kanepi tarbimist suurema tõenäosusega ohutuks ning sellest tulenevalt suureneb tarbimine nende seas kiiremini.

Regulaarse kanepi tarvitamisega seotud riske peetakse üha ebaolulisemaks ja sageli ei olda riskidest isegi teadlikud. Peaaegu üks kolmandik 18–26-aastastest depressioonis noortest olid viimase 30 päeva jooksul kanepit tarbinud. Peaaegu seitse protsenti depressioonis inimest tarvitavad kanepit iga päev, kuid vaid kolm protsenti tervetest inimestest tarvitavad kanepit iga päev.