Soome paistab maailmas silma kõrge vähihaigete elulemusega

Woman with breast cancer awareness ribbon

FOTO: Tomas Anderson/PantherMedia / Tomas Anderson

Üha enam inimesi paraneb vähist ja seda isegi kõige tapvamate korral nagu maksa- ja kopsuvähk, selgus äsja avaldatud laiast rahvastikupõhisest uuringust.

Kaheksa parima prognoosiga riigi hulka kuulub ka Soome. Kõige paremad tulemused on viimase 15 aasta jooksul olnud lisaks Soomele ka Norras, Islandil, Rootsis, USAs, Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal, vahendab Terviseuudised ajakirja Lancet.

Soomes on rinnavähki haigestunud naiste viie aasta elulemus 89 protsenti, mis on Islandi ja Norra järel Euroopas kolmandal kohal. Enam levinud vähkidest oli Soomes kõrge elulemus ka eesnäärmevähi korral – 93 protsenti ja jämesoolevähi puhul – 65 protsenti.

Elulemus on paranenud märgatavalt ka lastel, kes on haigestunud laste seas enim levinud vähiliiki -  ägedasse lümfoidsesse leukeemiasse. Nende laste viie aasta elulemus oli 95 protsenti, mis oli Euroopas teisel kohal. Kõrgeim elulemus oli Maltal - 100 protsenti ja kolmas Taanis – 94 protsenti.

Kõhunäärmevähk on endiselt kõikjal tappev ja viie aasta elulemus jääb alla 15 protsendi. Soomes on näitaja tõusnud neljalt seitsme protsendini, kui vaadata kõiki patsiendigruppe. 

CONCORD-3 uuring tugineb populatsioonipõhistele vähiregistritele, mille põhjal saab hinnata nii vähi ennetusstrateegijate edukust kui ka tervishoiusüsteemi tõhustust ravimisel. Uuring hõlmas maid, kus asub kaks kolmandikku maailma rahvastikust.