Nipp, mis aitab vähem ja tervislikumalt süüa

Uuringus osalejatele pakuti mustikaid.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Värskes uuringus tuuakse välja, et see, mida inimene näeb, mõjutab ta toitumist.

Terviseeksperdid tõid välja, et keskkonnast tulenevad märgid, näiteks kunstiteosed või pildid, võivad mõjutada inimest nii tugevalt, et ta teeb tervislikumaid valikuid, kirjutab TIME. See võib olla üks võimalus panna piiri rasvumise epideemiale.

Šveitsi Berni ülikooli teadlased uurisid kahes uuringus, kas Šveitsi skulptori ja kunstniku Alberto Giacometti skulptuuride nägemine mõjutas inimeste toitumist. Uuringute kokkuvõte avaldati ajakirjas Appetite.

Esimeses uuringus testiti, kui palju 114 inimest sõi pärast seda, kui neile näidati kõhna skulptuuri. Osa katses osalenud naistest ja meestest olid ruumis, kus neile projekteeriti seinale Giacometti skulptuur Piazza. Teisele rühmale skulptuuri kujutist ei näidatud.

Seejärel anti osalejatele võimalus süüa mustikaid või šokolaadi nii palju, kui nad tahtsid. Samuti said nad hinnata pakutud toidu tervislikkust. Inimesed, kellele näidati skulptuure, sõid vähem šokolaadi ja mustikaid kui need inimesed, kellele ei näidatud kujutist.

Teises uuringus küsiti 60 inimeselt esimest sõna, mis neile pähe tuli, kui neile näidati arvutiekraanil fragmente tervise või kaaluga seotud sõnadest. Enne selle ülesande lõppemist näidati osa osalejatele ekraanisäästjana Giacometti skulptuure. Teistele osalejatele näidati musta ekraani.

Teadlased leidsid, et inimesed, kes pidasid end nn vaoshoitud sööjateks, tõid skulptuure nähes välja rohkem kaaluga seotud sõnu kui need vaoshoitud sööjad, kes nägid vaid musta ekraani. Vaoshoitud sööjate all peeti silmas inimesi, kes on püüdnud kaalu kaotada.

Kokkuvõtvalt tõid uurijad välja, et Giacometti skulptuure näinud inimesed tõid välja rohkem kaaluga seotud aspekte ning sõid vähem. See tendents paistis eriti selgelt silma inimeste puhul, kes pidasid sageli dieeti.

Giacometti skulptuurid olid valitud tahtlikult, tegemist oli tavatult kõhnade skulptuuridega. Pilti neist näeb näiteks siit. Varasemateski uuringutes on kasutatud neid samu pilte, et inimeste toiduga seotud otsuseid mõjutada. Sel korral tahtsid aga uurijad mõista, kas need pildid meenutasid inimestele nende kaaluga seotud eesmärke.

Uurimistulemustele tuginedes väitsid autorid, et keskkonnast tulenevad märgid võivad suunata inimest õigete toiduga seotud valikute poole. Samas pole Giacometti pilte siiski töökoha puhkeruumidesse tarvis. Uuringu autor Aline E. Stampfli Berni ülikoolist rõhutas, et skulptuuridel olevad inimesed on selgelt alakaalulised.

Tagasi üles